Deutsch version Slovenská verzia English version

Montáž potrubných rozvodov HVAC a sušiacich kabinetov v závode na výrobu cukríkov

Späť na projekty

Montáž potrubných rozvodov HVAC a sušiacich kabinetov v závode na výrobu cukríkov

Levice, SK 2012.