Deutsch version Slovenská verzia English version

Kvalita

Naša spoločnosť spĺňa normu EN ISO 9001 pre kvalitu. Táto norma je považovaná za nutnú podmienku pre zabezpečenie efektívneho a stáleho riadenia procesov.

Bezpečnosť

Uvedomujeme si, že každá práca má predpoklady pre prípadné zranenia a nehody. Snažíme sa minimalizovať možnosť zranenia a neustále zlepšovať pracovné prostredie na pracovisku a v jeho okolí. Spĺňame normy EN ISO 9001:2001, EN ISO 14001 a direktívu OHSAS 18001.

Životné prostredie

Manažment PMP Montex s.r.o. si uvedomuje, že implementácia obchodných plánov a služieb má priamy alebo nepriamy dopad na životné prostredie. Svoje aktivity vyvíjame s dôrazom na zachovanie a nezhoršovanie životného prostredia.

Systémy riadenia kvality

Vedenie spoločnosti si uvedomuje, že dobré meno a reputáciu získa len kvalitne poskytovanými službami. Spoločnosť je rozhodnutá získať vo svojom predmete podnikania dobré renomé a významné postavenie na trhu. K požiadavkám zákazníkov pristupuje zodpovedne, zlepšujeme realizačné procesy s cieľom plniť požiadavky zákazníkov a legislatívy.

STN ISO 9001
STN EN 14001
STN EN 18001


STN EN 3834‐2

Kvalita vo zváraní 3834‐2

Sme certifikovaní pre nasledovný typ výrobkov: Oceľové zvárané konštrukcie, kotly, tlakové nádoby stabilné potrubia a potrubné systémy

  • 311 ‐ zváranie kyslíkovo ‐ acetylénovým plameňom (G)
  • 111 ‐ ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou (E)
  • 135 ‐ oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v inertnom plyne (MAG)
  • 141 ‐ oblúkové zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne (WIG, TIG)


Odborná spôsobilosť ‐ oprávnenia

VTZ Tlakové

Oprava vyhradených technických zariadení 6/1/2010 – TZ – O(OU,R,M) – Ab1, b2,e, Bb1, b2, e1,e2, f1

VTZ Plynové

Oprava vyhradených technických zariadení 58/1/2012 – PZ – O(OU,R,M) – Ad, e, f, g, h, Bd, e,f,g,h1

VTZ Plynové
VTZ Tlakové